Fotowoltaika w Polsce 2023: za nami rekordowy rok. Co przyniosą kolejne lata?

Ubiegły rok był rekordowy dla polskiej fotowoltaiki. Ten rok przynosi kolejne rekordy – w maju 2023 roku fotowoltaika wytworzyła najwięcej energii elektrycznej w historii naszego kraju. Co czeka branżę w kolejnych latach?

„Polska ma potencjał i ambicje, by być liderem PV w Europie”, „Transformacja energetyczna to wysiłek, który trzeba podjąć ponad podziałami”, „Do 2025 roku tempo rozwoju nie spadnie” –  o tym mówili eksperci podczas tegorocznego Kongresu PV.

Kongres PV – największe spotkanie ekspertów z branży

Kongres PV – największe spotkanie profesjonalistów z sektora energii odnawialnej w Polsce, odbył się w ostatnich dniach maja w Warszawie. Eksperci dyskutowali  m.in. o odnawialnych źródłach energii jako drodze do niezależności energetycznej Polski.

– Blisko 1000 osób spotkało się aby rozmawiać o branży, a branża ma przed sobą naprawdę dobre perspektywy. Energia słoneczna nabiera kluczowego znaczenia nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też procesu elektryfikacji przemysłu i transportu. Dlatego ważne jest aby wspierać rozwój nowych inwestycji, zmniejszać bariery regulacyjne, aby nie opóźniały transformacji energetycznej i nie podnosiły jej kosztów – podkreślała Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

– Mamy potencjał i wielkie ambicje, by być liderem PV w UE. Nie chodzi tylko o kolejne rekordy w zakresie przyrostu mocy, ale o to, by w Polsce zbudować silny przemysł PV, który przejmie część mocy wytwórczych od przedsiębiorców z Dalekiego Wschodu – mówił Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Eksperci: konieczna jest modernizacja sieci

Eksperci wskazywali jednak na szereg zagrożeń dla harmonijnego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Mówiono m.in. o konieczności rozbudowy i modernizacji sieci, która jest niedostosowana do przyjęcia energii odnawialnej.

Tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 7 tys. odmów przyłączeń do sieci nowych instalacji OZE. Rozwój sektora OZE hamują również niestabilna legislacja oraz brak jasnej polityki energetycznej.

Obawy branży wzbudza m.in. reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –planowane zmiany mogą bowiem na lata zablokować rozwój fotowoltaiki  w Polsce.

Według dr Pawła Czyżaka z Ember, transformacja energetyczna to wysiłek, który trzeba  podjąć w całej gospodarce i wszystkich agencjach rządowych, ponad podziałami.

Fotowoltaika w Polsce: rekord za rekordem

Ubiegły rok był dla polskiej fotowoltaiki rekordowy.

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła w 2022 roku 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy (raport Instytutu Energii Odnawialnej). 

Ten rok również przyniósł już kolejne rekordy. W maju 2023 roku fotowoltaika wytworzyła najwięcej energii elektrycznej w historii naszego kraju – dokładnie 1881,5 GWh [energy.instrat.pl].

To ogromny skok, biorąc pod uwagę dane z maja ubiegłego roku czyli 1212,9 GWh. Eksperci przewidują, że w czerwcu możliwy jest kolejny rekord – ubiegłoroczny padł właśnie w tym miesiącu.

Fotowoltaika w Polsce: do 2025 roku tempo rozwoju nie spadnie

Jak podkreślał podczas Kongresu PV Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, siłą polskiej fotowoltaiki jest skalowalność oraz zróżnicowanie rynku na prosumentów indywidualnych, biznesowych oraz małe i duże farmy fotowoltaiczne. Jego zdaniem tempo rozwoju PV w Polsce w najbliższych kilku latach nie spadnie – prognozuje, że w 2023 roku Polska przekroczy 18 GW mocy, a w 2025 r. – 27 GW.

Według prezesa IEO po 2025 r. rozwój rynku będzie w większym stopniu zależał od decyzji politycznych, ale to nie oznacza, że branża PV nie ma możliwości przygotowania się do nowych modeli biznesowych.

Zródła: kongrespv.pl, zielonagospodarka.pl, farmer.pl, teraz-srodowisko.pl

© Sun Horizon S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stworzone z 💚 przez e-Łysogóry.🌲