Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – zasady przyznawania dotacji na fotowoltaikę

Od 1 lutego 2023 roku spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy właściciele kamienic, mogą ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w swoich budynkach. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji. Jakie są zasady przyznawania dotacji i co musi zawierać wniosek o dofinansowanie?

Tzw. grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to program uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, którego celem jest wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii.

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni: kto może złożyć wniosek?

Wnioski o tzw. grant OZE mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. A konkretnie:
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• towarzystwa budownictwa społecznego
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe
• spółki prawa handlowego
• osoby fizyczne
Grant OZE wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji polegającej na „zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii”.

Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: zasady przyznawana dotacji

Grant OZE przysługuje, jeśli:
• przedmiotem przedsięwzięcia jest:
– zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
– modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
• instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
• przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
• przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne
Wniosek o przyznanie dofinansowania można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku, a jednym z niezbędnych warunków jest dołączenie dokumentacji projektowej instalacji.

Dotacja na fotowoltaikę – co musi zawierać dokumentacja projektowa?

Dołączona do wniosku dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE, moc elektryczną i cieplną całej instalacji OZE oraz przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.


W Sun Horizon oferujemy pomoc naszych ekspertów w przygotowaniu zarówno audytu energetycznego jak i kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o grant OZE.

Taka dokumentacja musi być bowiem sporządzona wyłącznie przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami – jest to bowiem weryfikowane przez zakład energetyczny na etapie podłączenia instalacji do sieci elektrycznej.
Ponadto, dokumentacja projektowa instalacji może być kosztem kwalifikowanym całego przedsięwzięcia OZE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!© Sun Horizon S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stworzone z 💚 przez e-Łysogóry.🌲