Oferta Sun Horizon

Co oferujemy i dlaczego warto zainwestować w farmy fotowoltaiczne?

Oferta Sun Horizon

Usługi

Zobacz jakie usługi oferuje Sun Horizon i jak możemy Ci pomóc. Napisz do nas już dziś!

Projekt i dokumentacja techniczna

Tworzymy niezbędną dokumentację techniczną, niezbędną do budowy farm fotowoltaicznych, jak i również projekty ich budowy. Zespół naszych ekspertów może zapewnić również pozwolenie na budowę, uzyskać warunki zabudowy oraz decyzje środowiskowe. Pamiętamy o przygotowaniu umowy dzierżawy gruntów i weryfikacji prawno-technicznej gruntu.

Ponad to oferujemy:

– opracowanie koncepcji mocy projektowanej elektrowni pv
– analiza aspektów technicznych i ekonomicznych
– badania geodezyjne gruntów
– wnioski o zmianę klasyfikacji gruntów
– przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
– uzyskanie decyzji środowiskowej
– przygotowanie wniosków o wydanie wz
– przygotowanie wniosków o warunki przyłączeniowe
– projektujemy elektrownie
– przygotowyjemy wnioski o pozwolenie na budowę
– badanie instalacji fotowoltaicznych – inspekcja dronem

Budowa i wykonawstwo farm  fotowoltaicznych

Sun Horizon posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do fabryk produkujących panele fotowoltaiczne i innych podzespołów możemy realizować przedsięwzięcia niskim kosztami. Jesteśmy jednym z głównych wykonawców farm fotowoltaicznych w Polsce.

Zajmujemy się projektem, kompletowaniem dokumentacji, wyszukiwaniem terenów przeznaczonych do budowy farm fotowoltaicznych. Pomagamy w zakresie wyboru paneli fotowoltaicznych, na miarę twoich potrzeb i środków. Zapewniamy dostawę i montaż modułów, inwerterów, okablowania, instalacji i wszystkich zabezpieczeń. Podłączenie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej również pozostaje w naszym zakresie obowiązków. Dzięki naszym usługom możesz być pewien, że Twoja farma jest w dobrych rękach i nie musisz martwić się o wszystkie skomplikowane etapy projektu. 

Kompleksowe zarządzanie farmą

Właścicielom farm fotowoltaicznych oferujemy project managment i kompleksowe, profesjonalne zarządzanie farmą. Usługa gwarantuje stały nadzór oraz koordynację i optymalizację produkcji i odbioru energii elektrycznej.

Produkty

Jakie produkty oferujemy? W jaki rodzaj spółki możesz zainwestować i który model będzie odpowiedni? Odpowiedzi na temat naszych produktów znajdziesz właśnie tutaj!

Gotowa farma fotowoltaiczna

Sun Horizon projektuje, buduje i sprzedaje gotowe farmy fotowoltaiczne. Możliwe jest nabycie elektrowni wybudowanej na miarę Twoich potrzeb. Inwestor może zakupić gotowy produkt w postaci wykończonej i funkcjonującej elektrowni oddanej do użytkowania, wraz całą wymaganą dokumentacją dotyczącą odsprzedaży prądu oraz  umowami serwisowymi. Obecnie w ofercie posiadamy gotowe farmy, które możesz zobaczyć w zakładce: „KUP ELEKTROWNIĘ”

Spółki celowe z pozwoleniem na budowę

Jedną z możliwości jest budowa farm fotowoltaicznych wraz z partnerami branżowymi. Spółka zakłada współpracę na zasadach wspólnych spółek celowych z partnerem branżowym i dzięki nim będzie realizować budowę elektrowni dla kolejnych podmiotów. Inwestor może nabyć spółkę, która posiada zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami akceptowanymi przez banki, jak i kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody oraz pozwolenia.

Kompleksowe zarządzanie farmą

Właścicielom farm fotowoltaicznych oferujemy project managment i kompleksowe, profesjonalne zarządzanie farmą. Usługa gwarantuje stały nadzór oraz koordynację i optymalizację produkcji i odbioru energii elektrycznej.

Przykładowa inwestycja

W styczniu 2022 r. planujemy przeprowadzić emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru. Jeśli zgłosisz się do Zarządu Spółki i wyrazisz zainteresowanie objęciem akcji to:

Otrzymasz imienną propozycję nabycia akcji

Zapoznasz się z otrzymanymi dokumentami i podejmiesz ostateczną decyzję o
nabyciu akcji

Wypełnisz otrzymane dokumenty i przelejesz środki na wskazany rachunek bankowy

Otrzymasz potwierdzenie przydziału akcji i umowę objęcia akcji.

Będziesz otrzymywał okresowe raporty z działalności Spółki.

Będziesz otrzymywał okresowe dochody z tytułu dywidendy pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę zysku i podjęcia przez walne zgromadzenie / czyli również przez Ciebie/ decyzji o wypłacie jego części lub całości dla akcjonariuszy.

Od Twojej decyzji będzie zależało kiedy sprzedaż akcje na rynku New Connect (po debiucie) na rynku wtórnym.

Korzyści płynące z inwestycji:

Potencjalnie wysoka rentowność inwestycji: w porównaniu z innymi klasami aktywów lub rodzajami inwestycji tj,: nieruchomości, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, czy produkty strukturyzowane.

Możliwość otrzymywania okresowo dywidendy pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę zysku i podjęcia przez walne zgromadzenie decyzji o wypłacie jego części lub całości dla udziałowców.

Możliwość zarobienia na wzroście wartości spółki w przypadku konsekwentnego rozwoju spółki i wzrostu wartości jej wyceny, w związku z przejmowanymi kolejnymi projektami fotowoltaicznymi, po wejściu spółki na giełdę rynek New Connect.

Średnioterminowy okres inwestycji trwa zazwyczaj od 24 do 60 miesięcy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
© Sun Horizon S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stworzone z 💚 przez e-Łysogóry.🌲