Tag: fotowoltaika w blokach

Grant OZE – czy spółdzielnie i wspólnoty chętnie decydują się na fotowoltaikę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podsumowało pierwszy etap programu Grant OZE dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych czyli dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w blokach i kamienicach. Jak wyglądają dane?

Od 1 lutego 2023 roku spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy właściciele kamienic, mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki w swoich budynkach. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji.

Tzw. Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych uruchomiony został przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a celem projektu jest wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii.

Grant OZE – prawie 2,5 tysiąca wniosków na fotowoltaikę w blokach

Resort podsumował właśnie pierwszy etap programu. Jak wyglądają dane?

Do 20 sierpnia 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 2 403 wniosków opiewających na wsparcie w wysokości 147,45 mln zł. , a przyznano 1256 grantów na łączną kwotę ponad 67 mln zł.

Tym samym poprawiono efektywność energetyczną 86,8 tys. mieszkań.

Fotowoltaika w blokach: zwrot inwestycji po czterech  latach

Jako przykład działającej już instalacji fotowoltaicznych, która powstała dzięki grantowi OZE, resort podał instalację na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kondratowicza w Warszawie.

– Jej moc to 50 kWh. Inwestycja pochłonęła ok. 220 tys. zł (netto), a grant OZE pokrył połowę kosztów – 110 tys. zł. Szacuje się, że panele na budynku przy Kondratowicza wyprodukują rocznie energię o wartości 30 tys. zł. Dzięki temu zwrot wydatków na fotowoltaikę może nastąpić zaledwie po 4 latach – czytamy w komunikacie resortu.

Wnioski o tzw. grant OZE mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. A konkretnie:
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• towarzystwa budownictwa społecznego
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe
• spółki prawa handlowego
• osoby fizyczne

Fotowoltaika w blokach: niższe rachunki dla mieszkańców

– Panele fotowoltaiczne na dachach czy balkonach bloków mieszkalnych to rozwiązanie, które opłaca się wszystkim – dzięki niemu wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a także inni zarządcy budynków mogą obniżyć koszty ich eksploatacji, a to przekłada się na niższe obciążenia dla mieszkańców. Dzięki 50-procentowemu wsparciu państwa taka inwestycja znacznie szybciej się zwraca, a już niedługo wspólnoty będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii w ramach tzw. prosumenta lokatorskiego i otrzymywać za to wynagrodzenie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Grantu OZE można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego do 30 czerwca 2026 roku, a jednym z niezbędnych warunków jest dołączenie dokumentacji projektowej instalacji.

Grant OZE na fotowoltaikę w blokach: ważna jest dokumentacja

Taka dokumentacja powinna zawierać m.in. zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE, moc elektryczną i cieplną całej instalacji OZE oraz przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.


W Sun Horizon oferujemy pomoc naszych ekspertów w przygotowaniu zarówno audytu energetycznego jak i kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o grant OZE.

Dokumentacja musi być bowiem sporządzona wyłącznie przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami – jest to bowiem weryfikowane przez zakład energetyczny na etapie podłączenia instalacji do sieci elektrycznej.
Ponadto, dokumentacja projektowa instalacji może być kosztem kwalifikowanym całego przedsięwzięcia OZE.

Zapraszamy do kontaktu!

Źródło: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – zasady przyznawania dotacji na fotowoltaikę

Od 1 lutego 2023 roku spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy właściciele kamienic, mogą ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w swoich budynkach. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji. Jakie są zasady przyznawania dotacji i co musi zawierać wniosek o dofinansowanie?

Tzw. grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to program uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, którego celem jest wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii.

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni: kto może złożyć wniosek?

Wnioski o tzw. grant OZE mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. A konkretnie:
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• towarzystwa budownictwa społecznego
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe
• spółki prawa handlowego
• osoby fizyczne
Grant OZE wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji polegającej na „zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii”.

Grant OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: zasady przyznawana dotacji

Grant OZE przysługuje, jeśli:
• przedmiotem przedsięwzięcia jest:
– zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
– modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
• instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
• przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
• przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne
Wniosek o przyznanie dofinansowania można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku, a jednym z niezbędnych warunków jest dołączenie dokumentacji projektowej instalacji.

Dotacja na fotowoltaikę – co musi zawierać dokumentacja projektowa?

Dołączona do wniosku dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in. zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE, moc elektryczną i cieplną całej instalacji OZE oraz przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.


W Sun Horizon oferujemy pomoc naszych ekspertów w przygotowaniu zarówno audytu energetycznego jak i kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o grant OZE.

Taka dokumentacja musi być bowiem sporządzona wyłącznie przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami – jest to bowiem weryfikowane przez zakład energetyczny na etapie podłączenia instalacji do sieci elektrycznej.
Ponadto, dokumentacja projektowa instalacji może być kosztem kwalifikowanym całego przedsięwzięcia OZE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!Rząd dopłaca do fotowoltaiki w blokach – od 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie

Dopłaty rządowe do fotowoltaiki w blokach to przełomowe rozwiązanie dla branży fotowoltaicznej w Polsce. Nowy program skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

O dopłaty do fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych można starać się od 1 lutego 2023 roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nowy program rządowy zakłada, że będzie można otrzymać aż do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę instalowaną na budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkalnych.

Jakie są szczegóły programu?

Dofinansowanie może obejmować zarówno zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, jak również modernizację istniejącej już instalacji, w wyniku której jej moc wzrośnie co najmniej o 25%.
Ponadto, spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa mogą otrzymać również dofinansowanie do urządzeń wspomagających, takich jak pompy ciepła czy magazyny energii.

Dlaczego fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych się opłaca?

Przede wszystkim taka inwestycja wystarczy aby zaspokoić potrzeby energetyczne mieszkańców budynku wielorodzinnego, a roczne koszty zużycia energii będą niższe.
Lokatorzy nie będą płacić za energię w części wspólnej, zmniejszy się więc ich koszt własny zużycia prądu. Oprócz tego wzrośnie także wartość budynku, na którym zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Najważniejsze założenia programu rządowego

Nowy program rządowy wprowadza nową instytucję – prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
Wspólnota czy spółdzielnia będą mogły zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla zaopatrzenia w energię części wspólnej. Energia elektryczna wyprodukowana ponad autokonsumpcję dotyczącą części wspólnej, będzie rozliczana w całości przez operatora, dystrybutora energii.
Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą. Kwoty zostaną ustalone według cen hurtowych i wpłyną na konto właściciela. W efekcie zmniejszą się koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć na remont czy inne potrzeby.

Audyt fotowoltaiczny – skorzystaj z pomocy naszych ekspertów

Należy jednak pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będzie opłacalna tylko wtedy, jeśli zastosowana technologia i jej parametry zostaną prawidłowo dobrane.
Niezbędny jest wcześniejszy audyt fotowoltaiczny przeprowadzony przez ekspertów z branży.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do kontaktu z SunHorizon – porozmawiamy jak to zrobić aby Wasze budynki zyskały na rządowym programie jak najwięcej.

© Sun Horizon S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stworzone z 💚 przez e-Łysogóry.🌲