Tag: panele słoenczne

Grant OZE – czy spółdzielnie i wspólnoty chętnie decydują się na fotowoltaikę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podsumowało pierwszy etap programu Grant OZE dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych czyli dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w blokach i kamienicach. Jak wyglądają dane?

Od 1 lutego 2023 roku spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty czy właściciele kamienic, mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki w swoich budynkach. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów całej inwestycji.

Tzw. Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych uruchomiony został przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a celem projektu jest wspieranie Odnawialnych Źródeł Energii.

Grant OZE – prawie 2,5 tysiąca wniosków na fotowoltaikę w blokach

Resort podsumował właśnie pierwszy etap programu. Jak wyglądają dane?

Do 20 sierpnia 2023 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 2 403 wniosków opiewających na wsparcie w wysokości 147,45 mln zł. , a przyznano 1256 grantów na łączną kwotę ponad 67 mln zł.

Tym samym poprawiono efektywność energetyczną 86,8 tys. mieszkań.

Fotowoltaika w blokach: zwrot inwestycji po czterech  latach

Jako przykład działającej już instalacji fotowoltaicznych, która powstała dzięki grantowi OZE, resort podał instalację na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kondratowicza w Warszawie.

– Jej moc to 50 kWh. Inwestycja pochłonęła ok. 220 tys. zł (netto), a grant OZE pokrył połowę kosztów – 110 tys. zł. Szacuje się, że panele na budynku przy Kondratowicza wyprodukują rocznie energię o wartości 30 tys. zł. Dzięki temu zwrot wydatków na fotowoltaikę może nastąpić zaledwie po 4 latach – czytamy w komunikacie resortu.

Wnioski o tzw. grant OZE mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. A konkretnie:
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• jednostki samorządu terytorialnego
• towarzystwa budownictwa społecznego
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe
• spółki prawa handlowego
• osoby fizyczne

Fotowoltaika w blokach: niższe rachunki dla mieszkańców

– Panele fotowoltaiczne na dachach czy balkonach bloków mieszkalnych to rozwiązanie, które opłaca się wszystkim – dzięki niemu wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a także inni zarządcy budynków mogą obniżyć koszty ich eksploatacji, a to przekłada się na niższe obciążenia dla mieszkańców. Dzięki 50-procentowemu wsparciu państwa taka inwestycja znacznie szybciej się zwraca, a już niedługo wspólnoty będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii w ramach tzw. prosumenta lokatorskiego i otrzymywać za to wynagrodzenie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Grantu OZE można składać w Banku Gospodarstwa Krajowego do 30 czerwca 2026 roku, a jednym z niezbędnych warunków jest dołączenie dokumentacji projektowej instalacji.

Grant OZE na fotowoltaikę w blokach: ważna jest dokumentacja

Taka dokumentacja powinna zawierać m.in. zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE, moc elektryczną i cieplną całej instalacji OZE oraz przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.


W Sun Horizon oferujemy pomoc naszych ekspertów w przygotowaniu zarówno audytu energetycznego jak i kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o grant OZE.

Dokumentacja musi być bowiem sporządzona wyłącznie przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami – jest to bowiem weryfikowane przez zakład energetyczny na etapie podłączenia instalacji do sieci elektrycznej.
Ponadto, dokumentacja projektowa instalacji może być kosztem kwalifikowanym całego przedsięwzięcia OZE.

Zapraszamy do kontaktu!

Źródło: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Kościół, szpital, gmina czyli kto inwestuje w farmy fotowoltaiczne

Rynek farm PV nabiera tempa. Diecezja płocka wybudowała farmę fotowoltaiczną, która będzie w stanie zasilić ok. 1,2 tys. gospodarstw domowych. Na własną elektrownię słoneczną postawił szczeciński szpital oraz gmina Chełmża. Potężne elektrownie słoneczne budują spółka grupy Orlen oraz Tauron

Elektrownię słoneczną EPV Wesółka wybudowali ostatnio księża z Płocka, a dokładnie powołana przez diecezję płocką spółka OmnInvest. Zlokalizowana pod Płockiem farma to 9256 paneli fotowoltaicznych, które rocznie będą mogły produkować 5,1 GWh energii elektrycznej i zasilić ok. 1,2 tys. gospodarstw domowych.

Produkcja energii odbywać się będzie komercyjnie a zyski przeznaczane będą na potrzeby diecezji – przede wszystkim te edukacyjne i charytatywne (szkoły katolickie czy Dom Seniora).

Farmy fotowoltaiczne zasilą dziesiątki tysięcy gospodarstw

30 tys. gospodarstw będzie w stanie zasilić Farma Mitra, którą w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim wybuduje Energa Green Development, spółka z Grupy ORLEN. Jeszcze w tym roku spółka uruchomi dwie inne farmy słoneczne – jedną na tych samych gruntach, na których powstanie Mitra (farma Gryf o mocy 26 MW), drugą w województwie warmińsko-mazurskim (farma Wielbark o mocy 62 MW).

Jeszcze w tym roku działalność rozpocząć ma ogromna farma fotowoltaiczna w Mysłowicach, którą buduje Tauron. Na 16 hektarach zainstalowano tam 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 100 MW. Słoneczna elektrownia pokryje zapotrzebowanie dla 50 tys. gospodarstw domowych.

Szpital w Szczecinie i gmina Chełmża zasilane słońcem

Na własną elektrownię fotowoltaiczną postawił szpital Szpital Wojewódzki w Szczecinie-Zdunowie – na działce przy szpitalu stanie dokładnie 1064 panele słoneczne. Dzięki inwestycji średniorocznie 10 proc. potrzebnej szpitalowi energii elektrycznej pochodzić będzie z fotowoltaiki, a w słoneczne dni chwilowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone nawet w 100 procentach.

Własną farmę fotowoltaiczną wybudowała również gmina Chełmża. Elektrownia o mocy 998,52 KW składa się z 1884 modułów fotowoltaicznych, a wyprodukowana energia zasili gminne urządzenia przy obiektach publicznych oraz oświetlenie drogowe.

Według ekspertów farm fotowoltaicznych będzie w Polsce przybywać, a powoli spadać będzie liczba nowych mikroistalacji, które mają wiodący udział w krajowej fotowoltaice.

Rynek dopiero nabiera tempa

„Rynek farm PV dopiero nabiera tempa. W badaniu ankietowym z początku pierwszego kwartału 2023 roku (dane za 2020 rok) przeprowadzonym przez Instytut Energii Odnawialnej wzięły udział także firmy deweloperskie i inwestorzy, którzy udzielili odpowiedzi na temat projektów oraz instalacji PV znajdujących się w ich portfolio. Badana próbka statystyczna potwierdza zaangażowanie biznesu w budowę coraz większych farm PV, powyżej 20, 30, a w szczególności 50 MW. […] Zwraca uwagę duża liczba największych projektów o mocach powyżej 50 MW z już uzyskanymi pozwoleniami na budowę oraz duża liczba projektów średnich i dużych z już uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci” – czytamy w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce. XI edycja, maj 2023.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku w Polsce funkcjonowało 3404 farm PV o łącznej mocy 3356 MW. Stanowią one 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice, w tym duże farmy powyżej 1 MW stanowią 5 proc.  

Źródła: orlen.pl, spwsz.szczecin.pl, money.pl, diecezjaplocka.pl, elektro.info.pl, Raport: „Rynek fotowoltaiki w Polsce”

Fotowoltaika w Polsce 2023: za nami rekordowy rok. Co przyniosą kolejne lata?

Ubiegły rok był rekordowy dla polskiej fotowoltaiki. Ten rok przynosi kolejne rekordy – w maju 2023 roku fotowoltaika wytworzyła najwięcej energii elektrycznej w historii naszego kraju. Co czeka branżę w kolejnych latach?

„Polska ma potencjał i ambicje, by być liderem PV w Europie”, „Transformacja energetyczna to wysiłek, który trzeba podjąć ponad podziałami”, „Do 2025 roku tempo rozwoju nie spadnie” –  o tym mówili eksperci podczas tegorocznego Kongresu PV.

Kongres PV – największe spotkanie ekspertów z branży

Kongres PV – największe spotkanie profesjonalistów z sektora energii odnawialnej w Polsce, odbył się w ostatnich dniach maja w Warszawie. Eksperci dyskutowali  m.in. o odnawialnych źródłach energii jako drodze do niezależności energetycznej Polski.

– Blisko 1000 osób spotkało się aby rozmawiać o branży, a branża ma przed sobą naprawdę dobre perspektywy. Energia słoneczna nabiera kluczowego znaczenia nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też procesu elektryfikacji przemysłu i transportu. Dlatego ważne jest aby wspierać rozwój nowych inwestycji, zmniejszać bariery regulacyjne, aby nie opóźniały transformacji energetycznej i nie podnosiły jej kosztów – podkreślała Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

– Mamy potencjał i wielkie ambicje, by być liderem PV w UE. Nie chodzi tylko o kolejne rekordy w zakresie przyrostu mocy, ale o to, by w Polsce zbudować silny przemysł PV, który przejmie część mocy wytwórczych od przedsiębiorców z Dalekiego Wschodu – mówił Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Eksperci: konieczna jest modernizacja sieci

Eksperci wskazywali jednak na szereg zagrożeń dla harmonijnego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Mówiono m.in. o konieczności rozbudowy i modernizacji sieci, która jest niedostosowana do przyjęcia energii odnawialnej.

Tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 7 tys. odmów przyłączeń do sieci nowych instalacji OZE. Rozwój sektora OZE hamują również niestabilna legislacja oraz brak jasnej polityki energetycznej.

Obawy branży wzbudza m.in. reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –planowane zmiany mogą bowiem na lata zablokować rozwój fotowoltaiki  w Polsce.

Według dr Pawła Czyżaka z Ember, transformacja energetyczna to wysiłek, który trzeba  podjąć w całej gospodarce i wszystkich agencjach rządowych, ponad podziałami.

Fotowoltaika w Polsce: rekord za rekordem

Ubiegły rok był dla polskiej fotowoltaiki rekordowy.

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła w 2022 roku 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy (raport Instytutu Energii Odnawialnej). 

Ten rok również przyniósł już kolejne rekordy. W maju 2023 roku fotowoltaika wytworzyła najwięcej energii elektrycznej w historii naszego kraju – dokładnie 1881,5 GWh [energy.instrat.pl].

To ogromny skok, biorąc pod uwagę dane z maja ubiegłego roku czyli 1212,9 GWh. Eksperci przewidują, że w czerwcu możliwy jest kolejny rekord – ubiegłoroczny padł właśnie w tym miesiącu.

Fotowoltaika w Polsce: do 2025 roku tempo rozwoju nie spadnie

Jak podkreślał podczas Kongresu PV Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, siłą polskiej fotowoltaiki jest skalowalność oraz zróżnicowanie rynku na prosumentów indywidualnych, biznesowych oraz małe i duże farmy fotowoltaiczne. Jego zdaniem tempo rozwoju PV w Polsce w najbliższych kilku latach nie spadnie – prognozuje, że w 2023 roku Polska przekroczy 18 GW mocy, a w 2025 r. – 27 GW.

Według prezesa IEO po 2025 r. rozwój rynku będzie w większym stopniu zależał od decyzji politycznych, ale to nie oznacza, że branża PV nie ma możliwości przygotowania się do nowych modeli biznesowych.

Zródła: kongrespv.pl, zielonagospodarka.pl, farmer.pl, teraz-srodowisko.pl

Ogromne zainteresowanie dopłatami do fotowoltaiki. Budżet programu Mój Prąd wzrósł do 0,5 mld zł

Ogromne zainteresowanie dopłatami do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Zaledwie w miesiąc po uruchomieniu kolejnej edycji programu Mój Prąd, wyczerpał się pierwotnie założony budżet. Rząd znacznie zwiększył więc kwotę do 0,5 mld zł. Termin składania wniosków upływa 22 grudnia, ale zdecydowanie lepiej nie czekać na ostatnią chwilę

Program Mój Prąd 5.0 rozpoczął się w kwietniu. Już w miesiąc po jego uruchomieniu Polacy złożyli 15 tys. wniosków, co wyczerpało pierwotny budżet programu wynoszący 100 mln zł.

Ogromne zainteresowanie dopłatami do fotowoltaiki skłoniło rząd, aby zwiększyć tę kwotę. Do programu dołożono aż 400 mln zł – łączny budżet tegorocznej edycji programu wynosi więc 0,5 mld zł.

Wnioski można składać do 22 grudnia 2023 roku, ale biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie, pula środków może znów wyczerpać się przed tym terminem.

Dlaczego warto skorzystać z dotacji?

Po pierwsze,  w tej edycji, mocno zwiększy się maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać – wynosi ona 58 tys. zł! Czyli niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednim programie Mój Prąd 4.0, w którym maksymalnie kwota dotacji wynosiła 31 tys. zł.

Po drugie, właściciele domów mogą uzyskać dotację nie tylko na fotowoltaikę, magazyny energii czy systemy zarządzania energią, ale także pompy ciepła oraz kolektory słoneczne do ogrzania wody.

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki

Wyskości dofinansowania na poszczególne elementy instalacji wynosi:

 • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
 • do kolektorów słonecznych – 3,5 tys. zł;
 • do magazynu ciepła – do 5 tys. zł lub
 • do pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł lub
 • do gruntowej pompy ciepła – 28,5 tys. zł lub 
 • do pompy ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł lub
 • do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.*

  Po ilu latach zwraca się inwestycja w fotowoltaikę?

  Ile można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice i po ilu latach zwróci się taka inwestycja?

  Konkretne liczby zależą od wielu czynników – m.in. parametrów samej instalacji, cen prądu czy uzyskanych dofinansowań.

  Według przewidywań ekspertów (PVPI – PV Profitability Index opracowany przez Da Vinci Green Energy), uwzględniając dotację z programu Mój Prąd, inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się już nawet po 3-4 latach!

  *żródło: PAP

  Wiata fotowoltaiczna – jakie zalety i korzyści przynosi takie rozwiązanie?

  Wiata fotowoltaiczna czyli tzw. carport to nowoczesna wiata samochodowa, która jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla firm i dużych przedsiębiorstw, które mają własną flotę samochodową, gospodarstw rolnych, jak również prywatnych osób.

  Jak wygląda carport?

  To nic innego jak zadaszona konstrukcja nad miejscem parkingowym, która pokryta jest panelami fotowoltaicznymi i produkuje prąd ze słońca.
  Wiata fotowoltaiczna nie tylko więc ochroni auta czy maszyny rolnicze przed deszczem, śniegiem czy słońcem, ale także wyprodukuje prąd, co wprost przełoży się na spore oszczędności za energię, a co za tym idzie, niższe rachunki.

  Jakie zalety ma wiata fotowoltaiczna?

  Po pierwsze: można ją łatwo rozbudowywać i powiększać o kolejne stanowiska, dlatego to dobre rozwiązanie dla firm, które mają własną flotę samochodową.

  Po drugie: wiata będzie stanowiła dobrą ochronę zaparkowanych samochodów przed deszczem, śniegiem czy ostrym słońcem. Zimą pozwoli uniknąć kłopotliwego odśnieżania, a latem auto, stojąc pod zacienioną wiatą, nie będzie się aż tak nagrzewało.

  Po trzecie i najważniejsze: taka wiata będzie produkować zieloną energię odnawialną. Zarówno dla firmy, gospodarstwa rolnego czy prywatnych osób, takie rozwiązanie zagwarantuje więc realne oszczędności.

  Ponadto wiata fotowoltaiczna jest również dobrą alternatywą dla właścicieli domów jednorodzinnych czy innych budynków, którzy chcieliby zainwestować w fotowoltaikę, ale np. nie mają miejsca na dachu, dach jest zacieniony przez drzewa, kominy czy wysokie budynki lub nachylony w niewłaściwym kierunku.

  Wiaty fotowoltaiczne będą również znakomitym rozwiązaniem dla właścicieli samochód elektrycznych czy hybrydowych. Do takiej wiaty można bowiem podłączyć ładowarkę EV. Wiatę można również wyposażyć w oświetlenie, ogrzewanie czy gniazdka 230V.

  Co ważne, inwestując w wiatę fotowoltaiczną, można uzyskać dofinansowanie z wielu programów, które wspierają rozwój energii odnawialnej w Polsce.

  Wiata fotowoltaiczna – na co zwrócić uwagę?

  Trzeba jednak pamiętać, że aby wiata fotowoltaiczna w pełni spełniała swoje zadanie, była solidna i bezpieczna oraz zapewniała najlepszy uzysk energii, niezwykle ważny jest już sam projekt i dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych.
  Ponadto, budując wiatę, nawet na swojej własnej działce, trzeba przestrzegać przepisów dotyczących choćby jej umiejscowienia względem granicy działki czy odległości od dróg czy okien.
  Dlatego warto wybrać zaufanego wykonawcę, który posiada doświadczenie, odpowiednie umiejętności i wiedzę na ten temat.
  W Sun Horizon oferujemy pomoc naszych ekspertów zarówno w przygotowaniu projektu jak i pełnym wykonawstwie wiat fotowoltaicznych dla firm, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz prywatnych osób.
  Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

  © Sun Horizon S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Stworzone z 💚 przez e-Łysogóry.🌲